Việt Nam sắp có Ngân hàng Trung ương

 

Việt Nam sắp có Ngân hàng Trung ương

 (haduong)Từ 26/12 tới Việt Nam sẽ chính thức có Ngân hàng Trung ương theo Nghị định số 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo nghị định số 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước không chỉ là cơ quan ngang bộ như hiện nay mà sẽ đảm nhiệm chức năng của một ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Ngoài ra, NHNN còn có thêm nhiệm vụ xây dựng chỉ tiêu lạm phát hàng năm để trình Chính phủ; sử dụng các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm: Tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Về quản lý ngoại hối, NHNN có thêm quyền mua bán ngoại hối và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Việt Nam sắp có Ngân hàng Trung ương - 1

Bên cạnh đó, NHNN còn là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống rửa tiền. Thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP cũng quy định, NHNN quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với TCTD vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng gặp khó khăn vềtài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần của TCTD; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của TCTD; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể TCTD; đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với TCTD.

NHNN còn là đại diện cho Việt Nam, Chính phủ Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư quốc tế (IIB), Ngân hàng Hợp tác kinh tế quốc tế (IBEC) và các tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế khác.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2013, thay thế Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008, Việt Nam sẽ chính thức có một Ngân hàng Trung ương hoạt động độc lập, tự chủ giống như các nước trên thế giới với nhiệm vụ quan trọng nhất là ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cho các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh trong khuôn khổ luật pháp.

Theo Khánh Tuân (Người đưa tin)
    Quạt trần đèn - Phong cách vượt trội kiểu dáng đa dạng, tiện ích cho ngôi nhà của bạn Quạt trần đèn - Phong cách vượt trội kiểu dáng đa dạng, tiện ích cho ngôi nhà của bạn
    Quat tran den, Quat dien dan dung, Quạt ban, Quat treo tuong, Quat thong gio, Quat cay, Quat lung, Quat tan, Quat cong n
    Quạt trần cao cấp Quạt trần cao cấp
    Quat tran den, Quat dien dan dung, Quạt ban, Quat treo tuong, Quat thong gio, Quat cay, Quat lung, Quat tan, Quat cong n